Ansökningsformulär ungdomsledargruppen

För att gå med i ungdomsledargruppen så ska du vara 12 år eller äldre, och ha ett giltigt medlemskap i föreningen. Uppfyller du ålderskravet och är medlem, så fyller du tillsammans med förälder/målsman i och skickar in nedanstående formulär. Vanligtvis så får du svar inom 5 arbetsdagar.

Inga förkunskapskrav/nivåkrav kring hästar och ridning finns. Det går bra att gå med även om du inte är hästvan.

Blir du godkänd att gå med i ungdomsledargruppen (vi kontrollerar enbart att du är medlem före vi släpper in dig i gruppen) så behöver du ladda ned appen WhatsApp till din mobiltelefon. Via WhatsApp så har vi en chattgrupp där vi sköter all kommunikation, och där information om aktiviteter m.m. skickas ut.

Det finns även en WhatsApp-grupp för föräldrar, och vi vill att varje ungdomsledare har minst 1 förälder som är med i föräldragruppen. Detta så att de ska kunna ta del av löpande information m.m.

Vid frågor kring ansökningsförfarandet, kontakta Jennifer.Ansökningsformulär till ungdomsledargruppen

Fyll i formuläret tillsammans med förälder/målsman.

Är du medlem hos oss på Röbäcks 4H-gård?(obligatoriskt)

Är du intresserad av att vara stallvärdinna?(obligatoriskt)

Rider du i vår verksamhet? (inget krav)(obligatoriskt)

Har din målsman godkänt att du går med i ungdomsledargruppen?(obligatoriskt)

Godkänner målsman att du är med på bild på våra sociala medier/hemsida?(obligatoriskt)