Fritidsgård

DJURFRITIDS – SKÖTSEL AV BONDGÅRDSDJUR

Vad vill ditt barn göra efter skolan? Låter djurfritids spännande? Då kan säkert Röbäcks 4H-gårds fritidsgård på onsdagar mellan kl. 14.15-15.45 vara någonting för er. Det är helt kostnadsfritt att delta.

Vi blandar fri lek, djurskötsel, hästpyssel och vanliga bondgårdsysslor med ponnyridning, läxhjälp och annat skoj såväl som lärorikt.

Djurfritids passar för alla barn i skolåldern. Oömma kläder anpassade efter vädret rekommenderas, tänk på att vi mestadels är utomhus.

Tanken är att på ett enkelt och roligt sätt lära barnen om olika djur, hur en bondgård fungerar och samtidigt umgås med nya kamrater.


ANMÄLAN INFÖR FÖRSTA TILLFÄLLET NI KOMMER DELTA: Vid fritids så gäller “drop in”, dvs. alla barn är välkomna.

Däremot vill vi att ni gör en anmälan och därmed meddelar om er närvaro vid första tillfället som barnet ska delta, så att vi kan lägga in er på närvarolistan och att vi även säkerställer att vi har målsmans kontaktuppgifter m.m.

Föräldranärvaro är valfri, ska du som förälder vara med så vill vi att även du gör en anmälan separat för dig själv också.


Om fritids blir inställt: Vid händelse av sjuk ledare kan något tillfälle behöva ställas in. I sådana fall meddelar vi det på vår Facebook-sida och på startsidan av hemsidan, inför aktuellt tillfälle, så tidigt vi har möjlighet. Det är därför viktigt att ni håller koll på något utav dessa ställen.

I och med drop in så är det oftast svårt för oss att kontakta er deltagare när vi sällan vet hur många som planerat att komma inför varje gång.


Målsättning med djurfritids: Att barnen känner sig trygga på bondgården ihop med gårdens alla olika djurslag. Få grundläggande förståelse för hur djur fungerar och reagerar i olika situationer. Deltagaren lär sig hur man umgås med djur och att uppfatta djurens signaler. Barnen uppmuntras till att ta eget ansvar, och att “lära genom att göra” som även är 4H:s motto.

FOKUSOMRÅDEN

Djurkunskap

➔ Olika djurslag – Får, grisar, katter, kaniner, hästar, getter

➔ Grundläggande djurskötsel för respektive djurslag

➔ Djurens beteende och signaler – Vad vill djuret förmedla?

➔ Bondgårdens dagliga skötsel och underhåll – Rundvandring i ladugården

➔ Insikt kring vanligt förekommande dagliga rutiner på en bondgård

Kamratskap

➔ Deltagarna får träffa nya kamrater på lika villkor

➔ Samarbetsövningar/lekar med fokus på att lära sig om hur bondgården fungerar tillsammans, och hur man är en god vän

Säkerhet bland bondgårdens djur

➔ Genomgång av grundläggande säkerhetsrutiner och regler

Läxhjälp

➔ När behov finns så får deltagarna möjlighet till studiestöd i form av läxhjälp från ledaren, som komplement till annan folkbildningsverksamhetens djurfokus