Kalender

Ridbanebokningar
Ridbanan är bokad vid samtliga aktiviteter, men det är inte alltid den nyttjas. Tala med personalen aktuell dag för information om just det tillfället.


Mer information
Information om aktiviteterna finns under respektive flik på hemsidan. Barngrupper är ett samlingsnamn som står för all form av kursverksamhet, bland annat ridlekis, ridgrupper och djurskötselkurser.