Gällande prislistan

Varför priserna har höjts

Under 2022 har vi till följd av kraftigt ökade utgifter för bland annat foder, strö, el och diesel höjt priserna. Allt i samhället har blivit dyrare, och vi är inte undantagna detta. 

Beslutet kring en höjning av samtliga avgifter varit oundviklig. Även om vi är en ideell förening utan vinstintresse behöver vi se till att föreningen går runt, annars kommer inte föreningen finnas kvar i framtiden.

Vi fortsätter ha lägre ridavgifter än övriga ridskolor i närområdet, med hänsyn till att vi saknar ridhus och därmed bedriver undervisning utomhus året runt. 


Tänkvärt ..

Våra lektioner är 60 minuter långa, standard på de flesta andra ridskolor är 45 minuter.

Nivå D-grupperna består framöver enbart av 6 barn/grupp istället för 8 barn, det vill säga precis samma upplägg som vi redan haft sedan tidigare för nivå E-F. Lektionspriset för nivå D har höjts i förhållande till det. Mindre grupper = högre standard. 

Vårterminen består av 22 tillfällen, höstterminen var enbart 19 tillfällen. Detta påverkar totalpriset för terminen, och är inte en prishöjning per lektion. Alla terminer har varierande antal tillfällen.

Prislistan har varit hänvisad till i samtliga formulär samt vid platserbjudanden, och finns alltid att ta del av här på hemsidan.

På gamla hemsidan (som var bruk till och med 28/12-22) under fliken “prislista” stod det sedan tidig höst en lång förklaring kring kommande justering av priserna inför vårterminen, där vi förklarade i detalj varför priserna skulle höjas och när. I korta drag är det precis samma information som vi lagt upp även på den här sidan nu.


Med andra ord ska ridavgifterna täcka detta (och mycket mer)

Kopia av UNDERHÅLL (5)