Anmälningsvillkor

Villkor vid anmälan

Vi använder oss av Studiefrämjandets anmälningsvillkor. På den här sidan har vi förenklat texten för anmälningsvillkoren, och lagt till sådant som är specifikt för just 4H:s verksamhet.

Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för att delta i verksamheten. Ni kan lösa medlemskap här på hemsidan.

All ridning sker på egen risk, och här finns information om rekommenderad klädsel såväl som säkerhetsutrustning.

Bindande anmälan

Din anmälan är bindande från det att du skickat in din anmälan till oss, och vi bekräftat att ni fått en plats (gäller vid exempelvis sommarläger eller fortsättningsanmälningar för ridlekis/ridgrupper/djurskötselkurser). Alternativt från att ni tackat ja till erbjuden plats (vid ridlekis/ridgrupper/djurskötselkurser).

Med bindande anmälan innebär att ni förbinder er att betala för den aktivitet eller kurs som anmälan gäller, även om ni väljer att inte delta vid aktiviteten eller kursen. Prislista finns alltid på hemsidan, och är ett levande dokument som kan revideras inför en ny termin eller ett nytt år.

14 dagars ångerrätt från bekräftad anmälan

Du har rätt att återta din anmälan, enligt reglerna för ångerrätt, genom att meddela Röbäcks 4H-gård via e-mail roback@4H.se inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat din anmälan. Du måste själv kunna visa att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan delta.

Om kursen har startat och ditt barn har deltagit vid ett tillfälle har du oavsett accepterat att ni avstår er ångerrätt.


Avhopp

Om ni avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela deltagaravgiften. Om skälet till att ni avbryter kursdeltagandet är sjukdom styrkt med läkarintyg, återbetalas kostnaden för de tillfällen som återstår av terminen från datumet du informerade oss om avhoppet, med avdrag för medlemsavgiften som inte återbetalas. Avhopp kan endast meddelas skriftligt till roback@4H.se.


Frånvaro eller avhopp av andra skäl

Även om ni väljer att inte delta vid några eller samtliga tillfällen under terminen är ni betalningsskyldiga, så till vida att ni inte nyttjat ångerrätten inom 14 dagar efter det att vi bekräftat er anmälan eller ni tackat ja till av oss erbjuden plats (se villkor ovan).

Har ditt barn tappat intresset eller av annat skäl inte kan delta i kursen, så kan det ibland gå att sälja vidare platsen till någon på vår reservlista. Vi garanterar inte att vi har reserver intresserade av att köpa er plats, men det brukar vara värt ett försök särskilt i början av terminen.


Ideellt arbete

Varje termin anordnar föreningen ideella försäljningar där de som deltar vid ridlekis, ridgrupper eller djurskötselkurser ska vara med och sälja för minst ett visst belopp, eller sälja visst antal förpackningar av en vara. Det kan vara exempelvis Ullmax, choklad, Newbody eller liknande.

Har man inte möjlighet att sälja en termin så går det bra att köpa ut sig för 400 kr.

Information om hösterminen 2023:s ideella försäljningar kommer inom kort.