Utbildningsplan

INFORMATION OM VÅR GRUPPINDELNING

På den här sidan kan du läsa mer om vad respektive nivå innebär. Vill ditt barn börja rida hos oss är det jättebra om du först tittar här och sedan kommer med förslag på vilken grupp du tror kan passa. Ofta väljer vi att placera ny elev i en grupp som befinner sig en nivå lägre än önskat för att bilda oss en egen uppfattning – men för att därefter snabbt kunna flytta vidare vid behov.

Här anges en kortfattad version av gruppernas nivåer. Observera att vi enbart anger ett urval av vad som ingår i terminsplaneringen.


RIDLEKIS nybörjare

Ridning och teori för våra allra yngsta ryttare (3-6 år). Vi blandar lek med lärande och ser till så att barnen är bekväm i stallet och på hästryggen. Ridlekis är roligt, kravlöst och ger barnet en bra grund att stå på inför fortsatt ridning. Denna grupp kan passa barnen i flera terminer beroende på ålder och kunskap.

Året då barnet fyller 7 år flyttas barnet automatiskt över till ridskolan.

Ridning:

Upp- och avsittning med hjälp

Framåtdrivande, förhållande och vändande hjälper

Starta, svänga och göra halt

Grundläggande ridord (skänklar, sits, tyglar och dylikt)

Enklare ridvägar som volt, volt tillbaka, vänd snett igenom och vänd rätt upp

Sitta ned i trav kortare sträckor

Lätt sits (stå)

Balansövningar

Övrigt:

Åka häst och vagn

Uteritt med ledare

Teori:

Pälsvård: borsta, rykta, kratsa hovar

Säker hästhantering: hur man beter sig i stallet och på ridbanan

Hästens färger

Hästens kroppsdelar: grunder

Enkla ridvägar

Hästens utrustning sadel, träns m.m.

Lära sig grunderna för sadling och tränsning

Stallskötsel och säkerhet: mocka, sopa, utfodra


RIDSKOLA nivå A

Ridning och teori för nybörjare från 7 år och uppåt.

Alla elever rider med ledare och saknar tidigare riderfarenhet. Denna grupp kan passa barnen i flera terminer beroende på ålder och kunskap.

Ridning:

Upp- och avsittning med hjälp

Framåtdrivande, förhållande och vändande hjälper

Korrekt tygelfattning

Starta, svänga och göra halt

Grundläggande ridord (skänklar, sits, tyglar och dylikt)

Enklare ridvägar som volt, volt tillbaka, vänd snett igenom och vänd rätt upp

Sitta ned i trav kortare sträckor

Lätt sits (stå)

Balansövningar

Uteritt med ledare

Övrigt:

Åka häst och vagn

Teori:

Pälsvård: borsta, rykta, kratsa hovar

Säker hästhantering: hur man beter sig i stallet och på ridbanan

Hästens färger

Hästens kroppsdelar

Enkla ridvägar

Hästens utrustning: sadel, träns m.m.

Lära sig grunderna för sadling och tränsning

Stallskötsel och säkerhet: mocka, sopa, utfodra


RIDSKOLA nivå B

Ridning:

Uppställning på medellinjen med lagom stora luckor

Upp- (ej upplyft) och avsittning med hjälp i form av att någon håller i hästen

Anpassad tygellängd

Händer och skänklar korrekt placerade

Göra halt

Ta eget ansvar för jämn fördelning, hålla avstånd.

Skritta utan ledare

Styra själv i skritt

Trav med ledare, kortare sträckor

Påbörjad lättridning

Balans- och gymnastiska övningar

Övrigt:

Åka häst och vagn

Uteritt med ledare

Kratsa hovar

Pälsvård: borsta och rykta

Häst vid hand: hur jag leder hästen, start, stopp, svänga, backa

Teori:

Anpassa stigläder och dra sadelgjord

Sadla, tränsa och sätta på grimma

Enkla ridvägar: volt, volt tillbaka, vänd snett igenom, vänd rätt upp.

Grundläggande om hästens kroppsdelar

Lära sig namnge färger och tecken på hästen

Hästens kroppsspråk och sinnen: basnivå

Säker hästhantering och stallsäkerhet: vända häst i box, ställa upp i stallgång

Ridvägar


RIDSKOLA nivå C

Ridning:

Högre krav på korrekt sits och balans

Sitsens inverkan

Trav: rätt sittben

-lättridning

-nedsuttet

-lätt sits(stå)

Rida utan ledare i skritt och trav

Styra i trav

Övergångar mellan skritt och trav med bibehållen sits

Ökad, minskad steglängd

Ha överblick och ta ansvar för att hålla avstånd

Fler ridvägar: serpentiner, halvt igenom

Barbacka: styra i skritt och trava kortare bitar

Övrigt:

Voltarbete, balans (bli longerad)

Galopp på lina

Prova tömkörning

Teori:

Grundläggande kunskap om hjälper och olika tygeltag

Hästens naturliga beteende

Hästens sinnen: syn, känsel, hörsel

Hästvård: visitering, hästens vikt, vaccinering, avmaskning

Hovvård, skoning

Detta steg går igenom hur hästen ska arbeta på raka och böjda spår samt i övergångar för bibehållen balans.


RIDSKOLA nivå D

Nivå D är en utveckling av nivå C där eleverna får befästa sina kunskaper. Stort fokus på sits och balans. Eleverna rider utan ledare och har börjat galoppera. Hanterar hästen själv i stallet, sadlar och tränsar utan hjälp

Ridning:

Ökad kunskap om hjälperna

Ökad kunskap om vikthjälper

Sits och balans – ex. trav nedsuttet utan stigbyglar

Fler ridvägar, lättare dressyrprogram

Galopp en och en, ev. på led

Skritt och trav barbacka

Framdelsvändningar

Tempoväxlingar i skritt och trav

Hoppning med lätt sits över upphöjda bommar, bomserier, låga kryss

Övrigt:

Arbete från mark, ledövningar

Tömkörning/körning, enkel precisionsbana

Longering

Teori:

Ökad kunskap om hästens ridutrustning, dess inverkan

Hästens form och balans

Enkla dressyrrörelser

Säkerhet och utrustning vid longering, tömkörning och körning.

Enklare foderlära

Hästen i form


RIDSKOLA nivå E

Eleverna kan rida i skritt, trav och galopp. Hoppar små hinder och enkla banor. Kan ta in och ut hästen från hagen själv. Göra iordning hästen före och efter ridning. Rida med god balans, god kroppskontroll och har kunskap att ge korrekta hjälper.

Ridning:

Trav nedsuttet

Lodrät sits

Galoppfattningar från trav

Vändning på bakdel

Voltarbete, byte av volt

Vändningar på cirkelbågar dvs. hörnplaceringar och böjda spår

Tempoväxlingar i alla gångarterna

Ökad kunskap i balans och vikt

Ställning, böjning och form

Början till öppna, sluta

Hoppning över enkla hinder i trav och ev. galopp

Större krav på stadig sits i hoppning

Noggrann anridning

Övrigt:

Tömkörning/körning, enkel precisionsbana

Prova på andra grenar ex. voltige

Teori:

Inblick i andra grenar

Hästen i rörelse

Friskvård för häst massage, stretching

Olika hindertyper

Form och samling


RIDSKOLA nivå F

Dressyrprogram LC:1

Galoppfattningar från skritt

Galoppfattningar från trav

Övergångar

Genomgång skänkelvikning

Kunna rida på volter med bra fördelning

Rida alla gångarterna med god balans

Öppna

Sluta

Skänkelvikning

Framdelsvändning

Bakdelsvändning

Hoppa studs, lättare serier

Hoppa lättare banor

Övrigt:

Lastning av häst, säkerhet

Longering i alla gångarter

Besiktning av häst

Hästens sinnen

Praktisk sjukvård för häst, ta tempen, lägga bandage m.m.

Skoning, brodd, sulor

Teori:

Redovisa skänkelvikning, öppna, sluta

Sjukvård och sjukdomar, veterinärens besök

“Äga-häst-kostnader”

Hållbar häst, träningsupplägg, underlag

Foderlära

Hästens utrustning och dess påverkan


För dressyren har vi utbildningsskalan till hjälp för att planera undervisning utifrån takt, lösgjordhet, kontakt/stöd, schwung, rakriktning och samling. Vid hoppningen utgår vi från hopptrappans olika steg; sits & balans, kontroll & lydnad, rytm, anridning och slutligen hinder i följd.


VÅRT RESONEMANG

Vår filosofi är att barn i alla åldrar ska få möjlighet att lära sig rida “ordentligt” redan från start. Ridningen ska självklart vara lekfull, rolig och spännande men alltid med ett bibehållet lärande moment i fokus. Vi värdesätter att eleven utvecklar helhetskunskaper kring hästens och dess beteenden.

Ridning och ridsport innebär så mycket mer än att bara rida. Allt runt omkring ridningen såsom hästhantering, skötsel och omvårdnad, utfodring, träningsupplägg, friskvård m.m. ingår även i vår utbildningsplan. Vi vill ge eleverna en bra grund att stå på inför att i framtiden vidareutveckla sitt hästintresse, och så småningom kanske skaffa en egen häst.