Avvikelserapport

Här kan du anonymt rapportera eventuella missförhållanden på gården. Formuläret skickas till styrelsen som ansvarar för översyn och eventuell åtgärd av ärendet.