Ridabonnemang

Målsman är skyldig att betala terminsavgiften när avgiften aviseras via mail. Abonnemanget är löpande, dvs. man är automatiskt anmäld till varje ny termin tills en skriftlig uppsägning är oss tillhanda, genom följande formulär. Sista dagen för uppsägning av sin plats är 1/5 inför höstterminen och 1/11 inför vårterminen.

Om man väljer att säga upp sitt abonnemang efter slutdatum gäller följande:

  • Du är fortfarande skyldig att betala terminsavgiften tills vi har hittat en ersättare. Det går ej att garantera att ersättare finns.
  • Om Röbäcks 4H-gård kan ordna ersättare så återbetalas ridavgiften från och med det datum ersättaren börjar.

Regler och villkor

RIDABONNEMANGSREGLER
MEDLEMSKAPAlla elever på ridskolan måste vara medlemmar i klubben. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Som medlem omfattas man av en särskild försäkring. Läs mer här.
ABONNEMANGSAVGIFTVi fakturerar två gånger per år, en gång inför höstterminen och en gång inför vårterminen.
RIDTID/GRUPP4H förbehåller sig rätten att ändra ridtid och gruppindelning när så erfodras. Vi tar hänsyn till era önskemål så långt det praktiskt är möjligt.
ÅNGERRÄTTDu har rätt att återta din anmälan, enligt reglerna för ångerrätt, genom att meddela Röbäcks 4H-gård via e-mail roback@4H.se inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat din anmälan. Om kursen har startat och ditt barn har deltagit vid ett tillfälle har du oavsett accepterat att ni avstår er ångerrätt. Läs mer här.
UPPSÄGNINGFrån och med höstterminen 2023 så abonnerar man en plats på ridskolan. Abonnemanget gäller tillsvidare och man betalar för en termin i taget. Vill man säga upp sin plats så görs det skriftligt genom följande formulär. Sista dagen för uppsägning av sin plats är 1/5 inför höstterminen och 1/11 inför vårterminen.
SJUKFRÅNVARO (KORTTID)Blir eleven skadad eller sjuk och på så sätt förhindrad att delta i ridningen flera veckor i rad behåller man platsen i gruppen. Avdrag på ridavgiften görs på kommande termins faktura för minst 4 och max 8 sammanhängande tillfällen. Sjukfrånvaro ska styrkas med läkarintyg.
SJUKFRÅNVARO (LÅNGTID)Elever som blir långtidssjuka under pågående termin och inte får rida för läkare får säga upp sitt abonnemang och få tillbaka ridavgiften vid uppvisande av läkarintyg. Administrationsavgift för två ridtillfällen debiteras. Eftersom abonnemanget upphör kan plats i ridgruppen inte garanteras vid eventuell återkomst.
VID FLYTT FRÅN UMEÅElev som flyttar från Umeå kommun kan beviljas återbetalning i enlighet med reglerna för långtidssjukfrånvaro ovan. Flytten ska styrkas med flyttintyg.
IDEELLT ARBETEIdeella uppgifter ingår i ridabonnemanget. Se nedan för mer information om valmöjligheter.

Regler för ideellt arbete

IDEELLT ARBETE FÖR ELEVER
FÖRSÄLJNINGVarje termin anordnar föreningen ideella försäljningar där de som deltar vid ridlekis, ridgrupper eller djurskötselkurser ska vara med och sälja för minst ett visst belopp, eller sälja visst antal förpackningar av en vara. Det kan vara exempelvis Ullmax, choklad, Newbody eller liknande.
UTKÖPHar man inte möjlighet att sälja en termin så går det bra att köpa ut sig för 400 kr. Information om terminens ideella försäljningar skickas ut via e-mail i början av varje termin.
ANDRA IDEELLA UPPGIFTERDu kan också komma med eget förslag på aktivitet som ger mervärde för Röbäcks 4H-gård. Vi har en stor äldre anläggning, äger en traktor som vi själva servar och underhåller och bygger och underhåller våra hagar/vindskydd själva, så vi har behov av händiga som vill hjälpa oss att hålla anläggningen i skick. Skriv ned vad du kan bidra med så kontaktar vi dig.
VÄRVA EN SPONSOR IDEELLTOm du värvar en sponsor som bidrar ekonomiskt till föreningen med längst 5 000 kr/år, så räknas det som att du fullgjort ditt ideella arbete och behöver därmed inte delta i exempelvis försäljningarna (om du inte vill).